Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nieopłatne porady prawne - aktualizacja pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie konińskim

Od 1 lipca 2019 r. obowiązuje zaktualizowany harmonogram pracy punktów nieodpłatnej porady prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w powiecie konińskim

Do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych uprawnieni są: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po 65 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni...