Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” Na podstawie uchwały Nr L/349/10 Rady...

Jak głosować 28 czerwca 2020 r.:

W związku ze zbliżającymi się wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które zarządzono na dzień 28 czerwca 2020 r. informujemy o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania. Jak głosować 28 czerwca 2020 r.: TRADYCYJNIE: w lokalu wyborczym

INFORMACJA NA TEMAT FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zarażeniem chorobą zakaźną COVID-19 (koronawirus), które jest wskazaniem do unikania skupisk ludzkich i zatłoczonych pomieszczeń, w trosce o zdrowie mieszkańców naszej Gminy wprowadzamy ograniczenia w załatwianiu spraw należących do kompetencji Urzędu Gminy Wilczyn. W sprawach pilnych...

Oferta realizacji zadania publicznego

Zgodnie z art. 19a pkt 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje się do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie "Bezpieczny Konin" na zadanie publiczne z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiem społecznym pn.: "Razem dla...