Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Wójt Gminy Wilczyn – Grzegorz Skowroński Skarbnik Gminy – Ewa Derenda Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie mł.bryg. mgr inż. Maciej...

OGŁOSZENIE KONSULTACJI projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Gminy Wilczyn z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018”

Na podstawie uchwały Nr L/349/10 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów...