Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Nieodpłatna pomoc prawna i edukacja prawna w powiecie konińskim

Do uzyskania nieodpłatnych porad prawnych uprawnieni są: młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny, seniorzy po 65 roku życia, osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej, kombatanci, weterani, zagrożeni...

Uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie

W dniu 7 grudnia 2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie jednostkom OSP sprzętu ratującego zdrowie i życie ludzkie. W uroczystym przekazaniu sprzętu udział wzięli: Wójt Gminy Wilczyn – Grzegorz Skowroński Skarbnik Gminy – Ewa Derenda Z-ca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie mł.bryg. mgr inż. Maciej...