Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zaproszenie do składania ofert na zakup materiałów dydaktycznych

Wilczyn, 16.07.2015 r. wg. rozdzielnika Wilczyńskie Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup następujących pomocy naukowych.

Zaproszenie do składania ofert na zakup wraz z dostawą do 12 tys. litrów oleju opałowego dla Urzędu Gminy w Wilczynie

Wilczyn, 2015-05-26 Nr 0711.21.2015 Urząd Gminy w Wilczynie zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na Zakup wraz z dostawą do 12 tys. litrów oleju opałowego dla Urzędu Gminy w Wilczynie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego spełniającego wymogi określone w PN/C - 96024:2001 w ilości do 12 tys....

O G Ł O S Z E N I E

W dniu 31 maja 2015 r. (niedziela) odbędą się wybory do izb rolniczych. W okręgu wyborczym nr 84 obejmującym obszar gminy Wilczyn zarejestrowanych zostało 2 kandydatów:- Biernacki Jacek Wojciech, zam. Dębówiec Towarzystwo, gm. Wilczyn,- Domański Paweł Czesław, zam. Ościsłowo, gm. Wilczyn. Lokal wyborczy znajduje się w sali...

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu pn. "Budowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wilczogóra".

Nr OTK 7011.19.2015 Wilczyn dnia 19.05.2015r. Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 -550 Wilczyn prosi o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wilczogóra” ...