Aktualności (2010)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

III sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 10.12.2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę III sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 20 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 /poniedziałek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. ...

Informacja - 24 grudnia 2010r.

Zarządzenie Nr 40/10 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 09 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pracownikom Urzędu Gminy w Wilczynie dnia wolnego w zamian za 25 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 129 § 1 i art. 130 § 2...

II sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 02.12.2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę II sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 6 grudnia 2010 r. o godz. 9.00 /poniedziałek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. ...

I inauguracyjna sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 25.11.2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę I inauguracyjną sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 1 grudnia 2010 r. o godz. 10.00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w...

L sesja Rady Gminy Wilczyn - 10 listopada 2010r.

Wilczyn, 2 listopad 2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy / Dz. Urz. z 2003 r. Nr 39 poz. 738 z późn. zm./ zwołuję L sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 10 listopada 2010...

XLVIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 10 września 2010 r., godz. 9:00

Wilczyn, 02 września 2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy /Dz. Urz. z 2003 r. Nr 39 poz. 738 z późn. zm./ zwołuję XLVIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 10 września...

Zawiadomienie o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Wilczyn, 26 lipca 2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy / Dz. Urz. z 2003 r. Nr 39 poz. 738 z późn. zm./ zwołuję XLVII nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn...

XLVI sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 24 czerwca 2010 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. / oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy / Dz. Urz. z 2003 r. Nr 39 poz. 738 z późn. zm./ zwołuję XLVI nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn ...