Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilczyn o naborze ofert na realizację Zadania Publicznego w 2017 i 2018 roku - „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Kopydłowie”.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze ofert na realizację Zadania Publicznego w 2017 i 2018 roku - „Prowadzenie świetlicy środowiskowej w Kopydłowie”. Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm. i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego...

31 PAŹDZIERNIKA 2016 R. - URZĄD GMINY BĘDZIE NIECZYNNY

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 października 2016 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny. W nagłych przypadkach (zgonu) prosimy o kontakt pod numerem tel. 722 323 286.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do złożonej oferty w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania publicznego pt. “Wsparcie żywnościowe potrzebujących zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn”.

W dniu 28 września 2016 r. do Urzędu Gminy w Wilczynie wpłynęła oferta złożona przez Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Koninie na realizację zadania publicznego pt. “Wsparcie żywnościowe potrzebujących zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn”, rodzaj zadania publicznego – Nieodpłatne przekazywanie żywności najuboższym...

.Zestawienie ofert i wybór oferty na wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla projektu planowanego do aplikowania w zakresie działania 9.3.3.

Wilczyn, 06.07.2016 r. usługę wykonania Studium wykonalności wraz z Wnioskiem aplikacyjnym i załącznikami dla projektu planowanego do aplikowania o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w zakresie Poddziałania: 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej Na...

Zapytanie ofertowe na wyłączność obsługi w zakresie gastronomii, handlu, dmuchańców, wesołego miasteczka podczas imprez plenerowych w Gminie Wilczyn

Wilczyn, 09.05.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Wilczynie ul. Rynek 14 62-550 Wilczyn ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Wilczynie Na podst. art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zmianami) ZAPRASZA ...