Aktualności (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dnia 24 grudnia 2009 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny

Dnia 24 grudnia 2009 r. (Wigilia) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny.

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2010 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH Na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2010 r. zadań publicznych. ...

XXXVIII sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, dn. 19.11.2009 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXXVIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 27 listopada 2009 r. o godz. 9,00 /piątek/ w sali Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponuję następujący...

XXXVI sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, dn. 28.08.2009 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 04 września 2009 r. o godz. 9,00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponuję następujący...

XXXIV sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, dn. 22.06.2009 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Wilczyn dniu 29 czerwca 2009 r. o godz. 9,00 / poniedziałek / w sali Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponuję następujący...

Punkt Informacyjny WRPO w Koninie

ZAPRASZAMY do Punktu Informacyjnego WRPO w Koninie Oferujemy bezpłatną informację na temat finansowego wsparcia z Funduszy Europejskich, zarówno w ramach WRPO jak i krajowych programów operacyjnych, dostępnych w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007- 2013. Przedsiębiorcy, stowarzyszenia, szkoły, szpitale,...

INFORMACJA dotycząca zmiany godzin otwarcia Urzędu Gminy

INFORMACJA Uprzejmie informuję, że z dniem 1 kwietnia 2009r. Urząd Gminy w Wilczynie czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 - 15.30 Wójt Gminy Wilczyn Stanisław Wiechecki