Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2019 - 02 - 21 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości...

Konsultacje społeczne w sprawie: sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wilczyn na 2019 rok

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN Wójt Gminy Wilczyn na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2268 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości projekt uchwały Rady Gminy Wilczyn w sprawie sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Wilczyn na 2019 rok. Projekt powyższej...