Druki do pobrania

Opłaty skarbowe:
 - za wydanie decyzji o warunkach zabudowy - 107,00 zł (z wyjątkiem zabudowy mieszkaniowej)
 - za wydanie decyzji w sprawie przeniesienia decyzji o warunkach zabudowy - 56,00 zł
 - za wydanie zaświadczenia - 17,00 zł
 - za wydanie wypisu/wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
od wypisu: do 5 stron – 30,00 zł, powyżej 5 stron – 50,00 zł,
od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20,00 zł, nie więcej niż – 200,00 zł.

Nr Konta: BS Konin o/Wilczyn - 91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

 


 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki (.pdf)

 


 

 


 

 


 

 


 

 Deklaracje i informacje podatkowe:

 

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

 

o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2018 roku.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2010 14:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 8331
14 stycznia 2019 13:22 Tomasz Filipski - Zmiana treści zakładki.
14 stycznia 2019 13:21 Tomasz Filipski - Zmiana treści zakładki.
24 lipca 2018 10:57 Tomasz Filipski - Zmiana treści zakładki.