Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wilczyn prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r.  poz. 406) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

 

Sposób udostępniania danych zawartych w Rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wilczyn:

 

 1. Rejestr instytucji kultury prowadzi stanowisko ds. organizacyjnych Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, tel. 63 26 83 032  wew. 10.
 2. Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury:
  o    informację o rejestrze, rejestr  oraz sposób udostępniania danych w nim zawartych zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie organizatora, tj. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wilczynie,
  o    dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez:
      - otwarty dostęp do zawartości rejestru,
      - wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej,
  o    udostępnianie danych zawartych w rejestrze w formie, o której mowa w § 10 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora,
  o    każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe  instytucji kultury w siedzibie organizatora
  o    organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
 3. Wydanie urzędowo poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony  zgodnie z art. 4 ustawy o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 t.j. z późn. zm.).
 4. Wpłaty z tytułu opłaty skarbowej za wydanie poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dokonywać na konto Urzędu Gminy w Wilczynie lub w kasie Urzędu.
 5. Do wniosku o wydanie  poświadczonego odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej należy dołączyć dowód wpłaty z tytułu opłaty skarbowej.
 6. Szczegółowych informacji udziela:
  Stanowisko ds. organizacyjnych
  Urzędu Gminy w Wilczynie
  ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn
  tel. 63 26 83 032 wew. 10.

Załączniki:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 maja 2018 09:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 933
27 czerwca 2019 07:52 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.
24 maja 2018 10:03 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.
24 maja 2018 09:51 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.