Aktualności (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XVI sesja Rady Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę XVI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 28 grudnia 2011 r. o godz. 09:00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

XV nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XV sesję nadzwyczajną...

XIV sesja Rady Gminy Wilczyn

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę XIV sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 25 listopada 2011 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie...

31 października - Urząd Gminy w Wilczynie nieczynny

Uprzejmie informuję, że w dniu 31 października 2011 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Wilczynie będzie nieczynny. Wójt Gminy Wilczyn /-/ Grzegorz Skowroński

XI sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, dn. 22.08.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę XI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 30 sierpnia 2011 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. ...

X nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, dn. 14.07.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010...

IX sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, dn. 09.06.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę IX sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 28 czerwca 2011 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. ...

GUS - zakończenie samospisu internetowego

W związku ze zbliżającym się zakończeniem samospisu internetowego (termin do 16 czerwca br.) uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego www.stat.gov.pl zostanie zamieszczony „licznik" codziennie zmniejszający liczbę dni do zakończenia samopisu. Po wejściu na stronę respondent będzie go...

VI sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 01.04.2011 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./, z w o ł u j ę VI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 11 kwietnia 2011 r. o godz. 9.00 /poniedziałek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. ...