Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów

W Urzędzie Gminy Wilczyn prowadzone są następujące rejestry i ewidencje;

dane w nich zawarte mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 782) z ograniczeniami wynikającymi z ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i innych ustaw:

 • rejestr zarządzeń Wójta - pok. nr 17
 • rejestr upoważnień i pełnomocnictw kierownika urzędu do wykonywania zadań - pok. nr 17
 • rejestr przeprowadzonych kontroli - pok. nr 17
 • rejestr skarg i wniosków - pok. nr 17
 • rejestr uchwał Rady Gminy - pok. nr 22
 • rejestr interpelacji i wniosków radnych - pok. nr 17
 • rejestr instytucji kultury - pok. nr 17
 • rejestr wyborców - pok. nr 1
 • rejestr decyzji o warunkach zabudowy - pok. nr 11
 • rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - pok. nr 11
 • rejestr zaświadczeń o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego - pok. nr 11
 • rejestr zamówień publicznych - pok. nr 10
 • rejestr działalności regulowanej - pok. nr 9
 • ewidencja gminnego zasobu nieruchomości - pok. nr 1

 

Urząd Gminy Wilczyn prowadzi archiwum zakładowe - osoba odpowiedzialna Alicja Skowrońska - pok. nr 1

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 sierpnia 2014 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 2945
29 sierpnia 2014 11:55 (Tomasz Filipski) - Zmiana treści zakładki.
29 sierpnia 2014 11:53 (Tomasz Filipski) - Dodanie nowej zakładki.