Aktualności (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

XXVI sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 03.12.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 18 grudnia 2008 r. o godz. 9,00 / czwartek / w sali Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponuję następujący...

XXV sesja Rady Gminy Wilczyn

Wilczyn, 19.11.2008 r. Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ zwołuję XXV sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 28 listopada 2008 r. o godz. 9,00 / piątek / w sali Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponuję następujący...

BADANIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM /badanie określające sprawność Twoich płuc/

OGŁOSZENIE SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU oraz WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY w WOLICY k/KALISZA organizuje ze względu na wzrastającą zachorowalność chorób płuc MASOWE BADANIA RENTGENOWSKIE POŁĄCZONE z BADANIEM SPIROMETRYCZNYM ...

Razem na rzecz aktywnej integracji edukacyjnej

ZAINWESTUJ W SIEBIE Urząd Gminy w Wilczynie w Partnerstwie z Wilczyńskim Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju realizuje projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pt.: "Razem na rzecz aktywnej integracji edukacyjnej mieszkańców Gminy Wilczyn" W ramach projektu zapraszamy na spotkania doradcze dla mieszkańców...

Program Integracji Społecznej

Gmina Wilczyn jako jedna z 16 w województwie wielkopolskim zakwalifikowała się do Programu Integracji Społecznej. Celem programu jest podniesienie poziomu integracji społecznej w gminie, wyrównywanie szans rozwojowych, edukacyjnych, kulturowych. Środki finansowe z Programu w wysokości 83000 euro, mają umożliwić realizowanie usług...