Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 17 - 11 - 2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. 1.Przedmiot rokowań: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, oraz zobowiązań związanych...

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Nr OTK 6011-11/08

Wilczyn, dn. 15-10-2008 r. Nr OTK 6011-11/08 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 pkt 2, art. 96 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. K.p.a....

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Nr OTK 6011-17/08

Wilczyn, dn. 15-10-2008 r. Nr OTK 6011-17/08 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 pkt 2, art. 96 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r., Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. K.p.a....

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr. OTK 7620-19/08

Wilczyn, dnia 08.10.2008 r. OTK 7620-19/08 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.. Nr 98 póz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 ust. l pkt 2,...

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr. OTK 7620-18/08

Wilczyn, dnia 08.10.2008 r. OTK 7620-18/08 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.. Nr 98 póz. 1071 z późniejszymi zmianami) oraz art. 46 ust. l pkt 2, art....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-P-6/08

Wilczyn, 2008-10-01 Nr OTK 7331-P-6/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o...

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-5/08

Wilczyn, 2008-10-01 Nr OTK 7331-5/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu...

Zaopiniowanie wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,„adaptacji stawu stabilizacyjnego na lagunę osadową do odwadniania osadu nadmiernego metodą hydrobotaniczną w oczyszczalni ścieków w Kownatach

Wilczyn, dn. 29.09.2008r. OTK 7620-26/08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny ul. Staszica 16 62-500 Konin Starostwo Powiatowe al. 1-go Maja 9 62-510 Konin Dotyczy: zaopiniowania wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 49 ust. 1 Prawo ochrony...

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-7/08

Wilczyn, 2008-09-16 Nr OTK 7331/P-7/08 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-4/08

Wilczyn, 2008-08-29 Nr OTK 7331/P-4/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 w związku z art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 r....