Komunikaty (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Wilczyn, 17 - 11 - 2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza rokowania po drugim przetargu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn.

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Nr OTK 6011-11/08

Wilczyn, dn. 15-10-2008 r. Nr OTK 6011-11/08 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 pkt 2, art. 96 ust. 1 ustawy z dn. 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Decyzja o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Nr OTK 6011-17/08

Wilczyn, dn. 15-10-2008 r. Nr OTK 6011-17/08 D E C Y Z J A o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości Na podstawie art. 94 pkt 2, art. 96 ust. 1 ustawy

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr. OTK 7620-19/08

Wilczyn, dnia 08.10.2008 r. OTK 7620-19/08 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 1

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr. OTK 7620-18/08

Wilczyn, dnia 08.10.2008 r. OTK 7620-18/08 DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustaw

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-P-6/08

Wilczyn, 2008-10-01 Nr OTK 7331-P-6/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1, art. 51 u

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331-5/08

Wilczyn, 2008-10-01 Nr OTK 7331-5/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-7/08

Wilczyn, 2008-09-16 Nr OTK 7331/P-7/08 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-4/08

Wilczyn, 2008-08-29 Nr OTK 7331/P-4/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI