Komunikaty (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o aktualizacji numerów porządkowych ustalonych dla miejscowości: Biela, Biela PGR i Kopydłówek PGR

Wójt Gminy Wilczyn informuje, że została podjęta aktualizacja numerów porządkowych celem uporządkowania kolejności numeracji budynków położonych w miejscowościach: Biela, Biela PGR i Kopydłówek PGR. Podstawa prawna dokonania aktualizacji numeracji porządkowej: art.47a ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo...

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW I TERMIN I OGŁOSZENIE AUKCJI Aukcja prowadzona będzie w formie publicznej licytacji. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 30 grudnia 2015 r. o godz. 800 Aukcja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, I...

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2015 roku o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

OBWIESZCZENIE STAROSTY KONIŃSKIEGO z dnia 2 grudnia 2015 roku o wydaniu decyzji o zmianie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej Na podstawie art. 11f ust. 3, ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687 j.t. ze zmianami)...