Komunikaty (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn, gmina Wilczyn.

Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Wilczyn, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: nr ew. 824/2 o pow. 0,1075 ha,

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczyn, gmina Wilczyn

Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Wilczyn, gmina Wilczyn 1. Przedmiot przetargu nr ew. 824/5 o pow. 0,1222 ha, cena wywoławcza – 28

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH ORAZ DZIERŻAWĘ GRUNTÓW

I TERMIN I OGŁOSZENIE AUKCJI 1. Aukcja prowadzona będzie w formie publicznej licytacji. 2. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza termin przeprowadzenia aukcji na dzień 28 grudnia 2012 r. (piątek), godz. 900. 3. Aukcja odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, I piętro, pok. Nr 21. 4. Ogłoszenie podaje...

O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Nr OTK.6733.07.2012

OTK.6733.07.2012 Wilczyn, dnia 14.11.2012r. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r., z 2001r. Dz. U. Nr 49, poz. 509, z 2002r....

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 09.11.2012 r. Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy Wilczyn informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U.

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WILCZYN NA OKRES 3 LAT

OGŁOSZENIE O AUKCJI NA NAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH W MIEJSCOWOŚCI WILCZYN NA OKRES 3 LAT I TERMIN I OGŁOSZENIE AUKCJI

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 24.09.2012 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieru