Komunikaty (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Nr OTK 6733.06.2013 z dnia 25.11.2013r.

OTK 6733.06.2013 Wilczyn, dnia 25.11.2013r. OBWIESZCZENIE

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 14.11.2013 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Nr OTK 6733.05.2013 z dnia 21.10.2013r.

OTK 6733.05.2013 Wilczyn, dnia 21.10.2013r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam,

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Nr OTK 6733.06.2013 Wilczyn z dnia 17.10.2013r.

OTK.6733.06.2013 Wilczyn, dnia 17.10.2013r. O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r - Kodeksu Postępowania Administracyjnego / jednolity tekst Dz. U.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Nr OTK 6733.04.2013 Wilczyn z dnia 14.10.2013r.

OTK 6733.04.2013 Wilczyn, dnia 14.10.2013r. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Wilczyn Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012r., poz. 647 z późniejszymi zmianami)