Komunikaty (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2017 – 10- 06 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / tekst

Informacja Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

Wilczyn, 2017 – 10 – 04 Informacja Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że stosownie do art.. 9 ust. 3 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamio /Dz.U.