Komunikaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-7/08

Wilczyn, 2008-09-16 Nr OTK 7331/P-7/08 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-4/08

Wilczyn, 2008-08-29 Nr OTK 7331/P-4/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-2/08

Wilczyn, 2008-08-29 Nr OTK 7331/P-2/08 DECYZJA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-3/08

Wilczyn, 2008-08-27 Nr OTK 7331/P-3/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 1,

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Nr OTK 7620-08/08

Wilczyn, dn. 27.08.2008 r. OTK 7620-08/08 D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kod

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr OTK 7331/P-1/08

Wilczyn, 2008-08-26 Nr OTK 7331/P-1/08 DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000