Komunikaty (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2019 – 08 - 08 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 2204

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do oddania w najem

Wilczyn, dnia 02.07.2019 r. Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.) Wójt Gminy Wilczyn podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2019 – 06 - 19 Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży