Komunikaty

Informacja Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków

Wilczyn, 2017 – 10 – 04

 

Informacja

 

Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że stosownie do art.. 9 ust. 3 b ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkamio /Dz.U. z 2014 r., poz. 1446 ze zmianami/ Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wpisania zabytku nieruchomego do rejestru zabytków:

  • stanowiska archeologicznego Góry stan. 24 obszar AZP 52-40/193 – cmentarzyska wielofazowego, a więc cmentarzyska grobowców bezkomorowych kultury pucharów lejkowatych z okresu neolitu oraz cmentarzyska kurhanowego kultury łużyckiej z epoki brązu / /dz. nr 5039/2, obręb 0005, Góry oraz dz. nr ewid. 5038, obręb 0005, Góry/ w m. Góry, gm. Wilczyn, pow. koniński, woj. Wielkopolskie, zgodnie z załącznikiem graficznym będącym integralną częścią przedmiotowego postępowania.

 

 

Z up. Wójta

Sekretarz Gminy

/-/ mgr Piotr kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 października 2017 14:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 232
04 października 2017 14:04 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika [20171004135151557.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 października 2017 14:04 Tomasz Filipski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)