Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 8/2008

Wilczyn, 16-10-2008r. Nr sprawy 8/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr sprawy 10/2008

Wilczyn, 2008-10-16 Nr sprawy 10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy:...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 9/2008

Nr sprawy 9/2008 Wilczyn, 2008-10-14 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - usługa 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Wilczynie" ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 6/2008

Wilczyn, 14-10-2008r. Nr sprawy 6/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o wyborze nr sprawy 8/2008

Nr sprawy 8/2008 Wilczyn, 2008-10-07 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę konstrukcji dachu na budynku OSP Wturek - gm. Wilczyn" przeprowadzone zostało...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 6/2008

Nr sprawy 6/2008 Wilczyn, 2008-10-01 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wilczyn" ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 7/2008

Wilczyn, 01-10-2008r. Nr sprawy 7/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr sprawy 9/2008

Wilczyn, 2008-09-26 Nr sprawy 9/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn adres: ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr 7/2008

Nr sprawy 7/2008 Wilczyn, 2008-09-17 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 – 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia – dostawy 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup do 130 tys. litrów oleju opałowego do Zespołu Szkół – Szkoła...

Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn

Wilczyn, 08.09.2008 r. Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Drugi Przetarg Ustny Nieograniczony Na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Wturek, gmina Wilczyn. 1. Przedmiot przetargu: nr ew. działki 26/7 o pow. 1,4797 ha położona we wsi Wturek, nr księgi wieczystej KN1N/00054408/7 - bez obciążeń, opis...