Przetargi (2014)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.18.2014 Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych i gminnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

Wilczyn,12.11.2014 roku 271.18.2014 Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych i gminnych w ramach projektu „Twórcza szkoła dla twórczego ucznia” OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.18.2014 Organizacja i przeprowadzenie konkursów szkolnych i gminnych w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.16.2014 Budowa chodników na terenie gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.17.2014 Zakup komputerów w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.17.2014 Zakup komputerów w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

Wilczyn, 16.09.2014 roku 271.17.2014 Wszyscy Wykonawcy postępowania Nr 271.17.2014 Zakup komputerów w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia" Zawiadomienie o: wyborze oferty, odrzuceniu oferty Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym...

Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wilczyn.

Wójt Gminy Wilczyn ogłasza Pierwszy Przetarg Ustny Nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Wilczyn. Przedmiot przetargu: − działka nr ew. 61/6 o pow. 0,0800 ha, Kaliska, nr księgi wieczystej - KN1N/00074612/6- bez obciążeń, grunt orny- RVI i pastwiska – Ps V, w oparciu o ustalenia...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.15.2014 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ościsłowo etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.17.2014 Zakup komputerów w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...