Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr 341/12/2009

Wilczyn, 2009-12-16 Nr sprawy 341/12/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 341/10/2009

Wilczyn, 25-11-2009r. Nr sprawy 341/10/2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul....

Ogłoszenie o wyborze oferty 341/10/2009

Nr sprawy 341/10/2009 Wilczyn, 2009-11-16 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D 62 – 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopydłowo, Wiśniewa,...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 341/9/2009

Wilczyn, 02-11-2009r. Nr sprawy 341/9/2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul....

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 341/8/2009

Nr sprawy 341/8/2009 Wilczyn, 2009-10-19 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wilczyn” przeprowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego....

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 341/7/2009

Wilczyn, 19-10-2009r. Nr sprawy 341/7/2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul....

Ogłoszenie o wyborze oferty 341/7/2009

Nr sprawy 341/7/2009 Wilczyn, 2009-10-12 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D 62 – 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia – roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zagospodarowanie terenu parku w Wilczynie” przeprowadzone zostało...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym nr 341/10/2009 - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopydłowo, Wiśniewa, Góry oraz Wilczogóra, Wturek - Gmina Wilczyn

Wilczyn, 2009-10-12 Nr postępowania 341/10/2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy: www.wilczyn.bazagmin.pl I.2)...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr 341/6/2009

Wilczyn, 06-10-2009r. Nr sprawy 341/6/2009 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie nie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania nr 341/5/2009

Wilczyn, 01.10.2009 r. Nr OTK 341/5-9/2009 Do wszystkich Wykonawców nr post.: 341/5/2009 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/5/2009 w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kopydłowo, Wiśniewa, Góry oraz Wilczogóra, Wturek – Gmina...