Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.9.2015 Budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i parkingu w gminie Wilczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256886 - 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie...

Ogłoszenie o wyborze oferty 271.9.2015 Budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i parkingu w gminie Wilczyn

Wilczyn, 02.11.2015 roku Nr 271.9.2015 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY Budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i parkingu w gminie Wilczyn Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: OTHER - BUDOWNICTWO Sp.zo.o. ul. Sokołów 2 ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.8.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225746 - 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I:...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.9.2015 Budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i parkingu w gminie Wilczyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o wyborze oferty 271.8.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

Wilczyn, 29.09.2015 r. Nr 271.8.2015 Ogłoszenie o wyborze oferty dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.8.2015 Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn, ul. Cegielińska. Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.7.2015 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198916 - 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.8.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 271.6.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska, Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

Wilczyn, 31.08.2015 roku 271.6.2015 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn, ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania. ...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.7.2015 Przebudowa dróg na terenie Gminy Wilczyn

Wilczyn, 31.08.2015 roku 271.7.2015 Ogłoszenie o: wyborze oferty Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: Konsorcjum Wykonawców: Lider: Molewski Sp.zo.o. Partner: Molewski S.A.

Ogłoszenie o zamówieniu 271.7.2015 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...