Przetargi (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.9.2015 Budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i parkingu w gminie Wilczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 256886 - 2015r. Czy w Biuletynie Zam&oa

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.8.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 225746 - 2015r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie. SEKCJA I:...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.9.2015 Budowa chodników, ścieżki pieszo - rowerowej i parkingu w gminie Wilczyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.7.2015 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 198916 - 2015r. Czy w Biuletynie Zam&oa

Ogłoszenie o zamówieniu 271.8.2015 Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Wilczyn ul. Cegielińska Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wilczogóra

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.

Ogłoszenie o zamówieniu 271.7.2015 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.