Przetargi (2008)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 11/2008

Nr sprawy 11/08 Wilczyn, 2008-12-22 Ogłoszenie o wyborze oferty 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn. 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup do 30 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych\" przeprowadzone zostało w trybie zapytania...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 10/2008

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr. sprawy 10/2008

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 10/2008

Nr sprawy 10/2008 Wilczyn, 2008-11-18 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa domków letniskowych w Wilczynie" przeprowadzone zostało...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 10/2008

Wilczyn, 13-11-2008r. Nr sprawy 10/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 8/2008

Wilczyn, 16-10-2008r. Nr sprawy 8/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym Nr sprawy 10/2008

Wilczyn, 2008-10-16 Nr sprawy 10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM Ogłoszenie dotyczy - zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres: Gmina Wilczyn, adres: ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, Telefon: (063) 268 30 32, faks (063) 268 50 45 Adres internetowy:...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 9/2008

Nr sprawy 9/2008 Wilczyn, 2008-10-14 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - usługa 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Karosacja samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu STAR 266 dla OSP w Wilczynie" ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Nr sprawy 6/2008

Wilczyn, 14-10-2008r. Nr sprawy 6/2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1)NAZWA I ADRES Nazwa: Urząd Gminy w Wilczynie ul. Strzelińska...

Ogłoszenie o wyborze nr sprawy 8/2008

Nr sprawy 8/2008 Wilczyn, 2008-10-07 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wymianę konstrukcji dachu na budynku OSP Wturek - gm. Wilczyn" przeprowadzone zostało...

Ogłoszenie o wyborze oferty Nr sprawy 6/2008

Nr sprawy 6/2008 Wilczyn, 2008-10-01 OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY 1. Zamawiający: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62 - 550 Wilczyn 2. Rodzaj zamówienia - roboty budowlane 3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Wilczyn" ...