Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 271.22.2013 Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia" - część I i II

Wilczyn, 2013-12-23 Nr 271.22.2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.22.2013. Nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu „Twórcza...