Przetargi (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.22.2013 Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu "twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.22.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 271.22.2013 Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia" - część I i II

Wilczyn, 2013-12-23 Nr 271.22.2013 OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.22.2013. Nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu „Twórcza...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.22.2013 Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujacych się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia" część III

Wilczyn, 2013-12-23 Nr 271.22.2013 O G Ł O S Z E N I E O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.22.2013. Nazwa zadania: Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.21.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

Wilczyn, 2013-12-23 Nr 271.21.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.21.2013 Nazwa zadania: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. 1. Działając...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.20.2013 Zakup wraz z dostawą do 50 tys. litrów oleju opałowego w roku 2014

Wilczyn, 2013-12-19 Nr 271.20.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.20.2013. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą do 50 tys. litrów oleju opałowego w roku 2014. 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.19.2013 Zakup do 15 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014

Wilczyn, 2013-12-18 Nr 271.19.2013 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.19.2013. Nazwa zadania: Zakup do 15 tys. litrów oleju napędowego do autobusów szkolnych w roku 2014 1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.18.2013 Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu "twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów Zawarcia umowy ramowej Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych? ...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.22.2013 Organizacja i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych w szkołach znajdujących się na terenie Gminy Wilczyn w ramach projektu "Twórcza szkoła dla twórczego ucznia"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.21.2013 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilczyn, z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU X Zamieszczanie obowiązkowe Zamieszczanie nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego X Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Zawarcia umowy ramowej SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres Nazwa: Gmina Wilczyn Adres pocztowy: Miejscowość: Wilczyn Kod pocztowy: 62-550 Województwo: wielkopolskie Tel.: 63/2683032 Faks: 63/2685045 Adres...