Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.4.2016 Przebudowa drogi gminnej Dębówiec - Maślaki

Wilczyn, dnia 25.08.2016 roku 271.4.2016 Przebudowa drogi gminnej Dębówiec - Maślaki Ogłoszenie o wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: Invest development Sp. z o. o.

Ogłoszenie o zamówieniu 271.4.2016 Przebudowa drogi gminnej Dębówiec - Maślaki

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.3.2016 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliska

Wilczyn, dnia 21.07.2016 roku 271.3.2016 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliska Ogłoszenie o wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: Zakład Usług Budowlano - Remontowych "REMBUD" ul. Zadworna...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.3.2016 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl, www.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 271.2.2016

Wilczyn, dnia 15.06.2016 rok 271.2.2016 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliska Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o unieważnieniu postępowania.

Ogłoszenie o zamówieniu 271.2.2016 Budowa świetlicy wiejskiej wraz z agospodarowaniem terenu w miejscowości Kaliska

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl, www.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 271.1.2016 Poprawa estetyki i bezpieczeństwa Osiedla Cegielińskiego w Wilczynie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 33970 - 2016r. Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone...

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 271.1.2016 Poprawa estetyki i bezpieczeństwa Osiedla Cegielińskiego w Wilczynie

Wilczyn, dnia 21.03.2016 roku Nr 271.1.2016 Wykonawcy postępowanie Nr 271.1.2016 Poprawa estetyki i bezpieczeństwa Osiedla Cegielińskiego w Wilczynie Ogłoszenie o: wyborze oferty Działając w imieniu Zamawiającego, zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu przez: Konsorcjum Wykonawców...

Ogłoszenie o zamówieniu 271.1.2016 Poprawa estetyki i bezpieczeństwa Osiedla Cegielińskiego w Wilczynie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032, faks 63 26 85 045. Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.wilczyn.pl. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)...