Komisja Rewizyjna Kadencja 2014 - 2018

Informacje

Do przedmiotu działań Komisji należy:
1)kontrola działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym,
2)badanie w szczególności gospodarki finansowej kontrolowanych podmiotów, w tym wykonania budżetu Gminy,
3)wykonywanie innych zadań kontrolnych na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

Skład

Przewodniczący Komisji

Z-ca Przewodniczacego Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Członek Komisji

Dokumenty

Terminy posiedzeń Rady Gminy i Komisji

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2015 09:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 19211
02 października 2015 09:45 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych organu: Rada Gminy.
02 października 2015 09:44 Tomasz Filipski - Aktualizacja danych organu: Rada Gminy Wilczyn.
12 stycznia 2015 10:34 Magdalena Nowakowska - Dodanie członka komisji: Członek Komisji.