Wioletta Bronka

Funkcje

Rada Gminy

Radna Gminy Wilczyn (2014 - 2018)

Rada Gminy

Radna Gminy Wilczyn (2018 - 2023)

Komisja Rewizyjna

Członek Komisji (2014 - 2018)

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego

Z-ca Przewodniczącego Komisji (2014 - 2018)

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego

Zastępca Przewodniczącego Komisji (2018 - 2023)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Zastępca Przewodniczącego Komisji (2018 - 2023)

Oświadczenia majątkowe:

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2015 09:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 702
15 stycznia 2019 08:34 Magdalena Nowakowska - Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - 30 dni od dnia złożenia ślubowania.
15 stycznia 2019 08:34 Magdalena Nowakowska - Dodanie oświadczenia majątkowego: .
09 stycznia 2019 14:54 Magdalena Nowakowska - Aktualizacja oświadczenia majątkowego: Oświadczenie majątkowe - na 2 miesiące przed upływem kadencji.