Informacja o firmie odbierającej odpady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o firmie odbierającej odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych, wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego z terenu Gminy Wilczyn

Firma odbierająca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. Z o.o. ul. Rzemieślnicza 21 62-540 Kleczew