Informacja o firmie odbierającej odpady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o firmie odbierającej odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych, wyłonionej w drodze przetargu nieograniczonego z terenu Gminy Wilczyn

Firma odbierająca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Wilczyn SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W KAZIMIERZU BISKUPIM Ul. Golińska 10 62-530 Kazimierz Biskupi Telefon: 63 241 11 51