Informacje o miejscach zagospodarowania odpadów zmieszanych i odpadów zielonych

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O MIEJSCACH ZAGOSPODAROWANIA PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WILCZYN

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 ze zm.) dotyczącą udostępnienia informacji o miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości...