Wybory Ławników Sądowych na lata 2016 - 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019

INFORMACJA O WYBORZE ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 - 2019 Wybory ławników regulują przepisy rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2015r. poz. 133) oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami...