Wybory samorzadowe 2014

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Wilczynie informuje, że w dniu 16 listopada 2014 roku Obwodowe Komisje Wyborcze zaczynają pracę o godz. 6.00 Przew. Gminnej Komisji Wyborczej /-/ Henryk Działak

Obwieszczenie o obwodach głosowania

Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLVI/313/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib na terenie Gminy Wilczyn podaje się do publicznej...

INFORMACJA

Gminna Komisja Wyborcza w Wilczynie informuje, że losowanie nr list Komitetów Wyborczych zarejestrowanych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. w Gminie Wilczyn odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 14.30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Przew. Gminnej Komisji Wyborczej /-/ Henryk Działak

INFORMACJA

INFORMACJA Gminna Komisja Wyborcza w Wilczynie informuje, że losowanie składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Wilczyn w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. odbędzie się 22 października 2014 r. o godz. 14.00 w sali posiedzeń Urzędu Gminy. Przew. Gminnej Komisji Wyborczej Henryk Działak

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WILCZYN z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WILCZYN z dnia 5 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wilczynie Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz....

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Na podstawie art. 476 §5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Komisarz Wyborczy w Koninie, w związku z ogłoszeniem rozporządzenia...