Terminy posiedzeń Komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wilczyn - 20 października 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego, Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 20 października 2020 r. o godz. 08:30 /wtorek/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczynie, ul. Rynek 14. Proponowany...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego - 7 października 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego Rady Gminy Wilczyn w dniu 7 października 2020 r. o godz. 10:00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Rozpatrzenie wniosku o przejęcie sieci wodociągowej w m. Zygmuntowo. Rozpatrzenie wniosku o...

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego - 30 września 2020 r. - odwołane

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego Rady Gminy Wilczyn w dniu 30 września 2020 r. o godz. 10:00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Rozpatrzenie wniosku o przejęcie sieci wodociągowej w m. Zygmuntowo. Rozpatrzenie wniosku o przejęcie...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wilczyn - 22 września 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego, Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany porządek...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wilczyn - 18 sierpnia 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego, Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany porządek...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 3 lipca 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 09:00 /piątek/ w Urzędzie Gminy Wilczyn. Tematyką posiedzenia będzie: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Wilczyn. Zamknięcie posiedzenia. Prze

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 1 lipca 2020 r.

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 09:00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Opiniowanie wykonania budżetu Gminy Wilczyn za 2019 rok. Wypracowanie wniosku w sprawie absolutorium...

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych - 25 czerwca 2020 r.

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 13:00 /czwartek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Wieloletnia prognoza funkcjonowania Szkoły Podstawowej w...

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji - 29 maja 2020 r.

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 29 maja 2020 r. o godz. 09:00 /piątek/ w Urzędzie Gminy Wilczyn. Tematyką posiedzenia będzie: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. Rozpatrzenie wniosku o przywrócenie strefy zabudowy mieszkaniowej. Rozpatrzenie skargi na Wójta...

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Wilczyn - 12 maja 2020 r.

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego i Mienia Komunalnego, Komisji Kultury, Oświaty, Spraw Socjalnych i Samorządowych oraz Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Gminy Wilczyn, które odbędzie się w dniu 12 maja 2020 r. o godz. 09:00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy Wilczyn. Proponowany porządek...