Terminy posiedzeń Rady Gminy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

I sesja Rady Gminy Wilczyn - 20 listopada 2018 r.

Wilczyn, dn. 13.11.2018 r. RG.0002.1.2018 Z A W I A D O M I E N I E Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania I sesji Rady Gminy Wilczyn wybranej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca...

XLIX sesja Rady Gminy Wilczyn - 19 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, z w o ł u j ę XLIX sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 19 października 2018 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie...

XLVIII sejsa Rady Gminy Wilczyn - 21 września 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WILCZYN Wilczyn, dn. 13.09.2018 r. RG.0002.48.2018 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./, z w o ł u j ę XLVIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 21 września 2018 r. o godz. 9.00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w...

XLVII sesja Rady Gminy Wilczyn - 7 września 2018 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY WILCZYN Wilczyn, dn. 31.08.2018 r. RG.0002.47.2018 Z A W I A D O M I E N I E Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr...

XLIV sesja Rady Gminy Wilczyn - 19 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 oraz poz. 1000/, z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 /wtorek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Ustalenie...

XLIII sesja Rady Gminy Wilczyn - 06 czerwca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./, z w o ł u j ę XLIII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 6 czerwca 2018 r. o godz. 10:00 /środa/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie...

XLII sesja Rady Gminy Wilczyn - 11 maja 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./, z w o ł u j ę XLII sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 11 maja 2018 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku...

XLI sesja Rady Gminy Wilczyn - 23 marca 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./, z w o ł u j ę XLI sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 23 marca 2018 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku...

XL sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wilczyn - 19 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm./ oraz § 27 ust. 4 Statutu Gminy Wilczyn /Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 39, poz. 738 oraz 747, z 2007 r. Nr 17, poz. 450 oraz z 2010 r. Nr 158, poz. 3001/, z w o ł u j ę XL nadzwyczajną sesję Rady Gminy Wilczyn ...

XXXIX sesja Rady Gminy Wilczyn - 29 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. z 2017 r., poz. 1875/, z w o ł u j ę XXXIX sesję Rady Gminy Wilczyn w dniu 29 grudnia 2017 r. o godz. 09:00 /piątek/ w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Wilczynie. Proponowany porządek obrad: Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. Przedstawienie porządku...