Zbiór Aktów Prawa Miejscowego

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Kadencja 2018 - 2023

Uchwała Nr XIV.141.2020 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 lutego 2020 r., poz. 1588 Uchyla uchwałę Nr XXII/

Kadencja 2014-2018 (Rok 2017 - 2018)

Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 19 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Wilczyn Publikacja – Dziennik Urzędowy W

Kadencja 2014 - 2018 (Rok 2014 - 2015 -2016)

Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji na rok 2017 Publikacja – Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 stycznia

Kadencja 2010 - 2014 (Rok 2012-2014)

Uchwała Nr LI/351/14 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyłączenia z kategorii dróg gminnych oraz wyłączenia z użytkowania dróg położonych w obrębie Kaliska i w obrebie Gogolina Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 października 2014 r. po

Kadencja 2010 - 2014 (Rok 2010-2011)

Uchwała Nr XVI/118/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie Gminy do kategorii dróg gminnych,

Kadencja 2006 - 2010

Uchwała Nr XLV/321/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z parku i placu zabaw w Wilczynie,

Kadencja 2002 - 2006

Uchwała Nr XXXIII/233/06 Rady Gminy Wilczyn z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 kwietnia 2006 r. Nr 56, poz. 1498 Uchwała Nr XXXI/223/05 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie...

Kadencja 1998 - 2002

Uchwała Nr XXVII/236/02 Rady Gminy Wilczyn z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy do kategorii dróg gminnych Publikacja - Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2002 r. Nr 121, poz. 3378 Uchyla uchwałę Nr XV/83/87 Gminnej Rady Narodowej w Wilczynie z...