Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR VII/42/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Załącznik do UCHWAŁAY NR VII/42/2015 RADY GMINY WILCZYN z dnia 27 ma

UCHWAŁA Nr XIII/96/11 RADY GMINY WILCZYN z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Kaliska, Gogolina i Kopydłówek PGR

UCHWAŁA Nr XIII/96/11 RADY GMINY WILCZYN z dnia 16 listopada 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych: Kaliska, Gogolina i Kopydłówek PGR Załączniki

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Wilczyn obejmującego obręby: Kaliska, Gogolina, Kopydłówek PGR, Kopydłowo, Maślaki.

Uchwała Nr XLIV/312/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Uchwała Nr XLVIII/345/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 10 wrze