Do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2011

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2011

Zarządzenie nr 51/2011 Wójta Gminy Wilczyn z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. Na podstawie art. 182 §1 pkt 1) ustawy z dnia 5 stycznia...

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN z dnia 8 września 2011 r.

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WILCZYN z dnia 8 września 2011 r. Na podstawie art. 16 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/221/02 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy na obwody głosowania podaje się do publicznej wiadomości...

Ogłoszenie Wójta Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Wilczyn informuje, że plakaty i obwieszczenia wyborcze można wywieszać na słupach i tablicach ogłoszeniowych we wszystkich sołectwach na terenie Gminy Wilczyn Wójt Gminy Wilczyn /-/ Grzegorz Skowroński