Wybory Ławników Sądowych na lata 2012-2015

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie

U W A G A NOWE ZASADY WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH Zgodnie z informacją przekazaną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Koninie na kadencję 2012-2015 Rada Gminy wybiera do: - Sądu Okręgowego w Koninie 1 ławnika. Zmianie uległy przepisy regulujące wybory ławników (ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów...