Komunikaty

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wilczyn, 2018 – 04 - 27

 

Informacja
o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży


Urząd Gminy w Wilczynie informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami / tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 121 ze zm./ sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie Gminy Wilczyn, wykaz dotyczy działek: o nr ew. 804/1 i 815/1 obręb Gogolina. Wykaz został wywieszony w dniu 27.04.2018 r. na tablicy informacyjnej w siedzibie tutejszego urzędu, na tablicach ogłoszeniowych na terenie gminy oraz w biuletynie informacji publicznej www.bip.wilczyn.pl.

 

Z-ca Wójta Gminy Wilczyn


/-/ Piotr Kamiński

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 kwietnia 2018 08:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Tomasz Filipski
Ilość wyświetleń: 87
27 kwietnia 2018 08:37 Tomasz Filipski - Dodanie załącznika [wykaz_wilczyn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 kwietnia 2018 08:37 Tomasz Filipski - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)