Konkursy

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych

WAŻNE!!!! ZMIANA WZORÓW OFERTY, UMOWY I SPRAWOZDANIA Oferty proszę składać na załączonych drukach.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WILCZYN o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Wilczyn dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych w zakresie piłki nożnej działających na terenie Gminy Wilczyn § 1 Warunki ubiegania się o dotację. Zgodnie z § 2 pkt 3 Uchwały Nr III/21/10...

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej

Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich Wilczyn, 22.04.2010r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich...

OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ W 2009 ROKU ZADAŃ PUBLICZNYCH

Na podst. art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami) Wójt Gminy Wilczyn ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2009 r. zadań publicznych. Konkursy skierowane są do organizacji pozarządowych, osób prawnych...