Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy naświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Wilczyn, dnia 04.07.2019 r. OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na

OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od dnia 07.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Wilczyn, dnia 03.01.2019 r. OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od dnia 07.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 28.12.2018 r. do godz.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: dla dzieci z autyzmem

Wilczyn, dnia 14.12.2018 r. OGŁOSZENIE GOPS Wilczyn Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: dla dzieci z autyzmem (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych...