Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OGŁOSZENIE o wyborze ofert

Wilczyn, dnia 03.07.2018 r. OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od dnia 02.07.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 29.06.2018 r. do godz. 12.00 Wybrano...

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn

Załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn Starszy referent ds. obsługi administracyjnej nazwa stanowiska Informuję, że...

Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn

Ogłoszenie Nr 1/2018 o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn Jednostka: Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn, ul. Strzelińska 12D, 62-550 Wilczyn Oferowane stanowisko: Starszy referent ds. obsługi administracyjnej w Centrum Usług Wspólnych Gminy Wilczyn Więcej...