Konkursy na stanowisko

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA O wyborze ofert w sprawie wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznym, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od 07.01.2020 r. do 30.06.2020 r.

Wilczyn, 02.01.2020 r. INFORMACJA O wyborze ofert w sprawie wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznym, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od 07.01.2020 r. do 30.06.2020 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wilczynie, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn

OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy naświadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych

Wilczyn, dnia 04.07.2019 r. OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na

OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od dnia 07.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.

Wilczyn, dnia 03.01.2019 r. OGŁOSZENIE o wyborze ofert w sprawie wyboru wykonawcy na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem na okres od dnia 07.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. Termin składania ofert wyznaczono do dnia 28.12.2018 r. do godz.

Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: dla dzieci z autyzmem

Wilczyn, dnia 14.12.2018 r. OGŁOSZENIE GOPS Wilczyn Ogłoszenie o naborze na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci i osób z zaburzeniami psychicznymi w tym: dla dzieci z autyzmem (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych...