Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2019 roku

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości na rok 2019

Również:

Uchwała Nr XXXVIII/257/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawki:

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2019 roku

Również:

Uchwała Nr XXXVIII/258/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.


3. Podatek od środków transportowych:

Stawki:

Uchwała Nr XXXVIII/260/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Również:

Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.


4. Podatek leśny:

Stawki:

Podstawą obliczenia podatku leśnego jest średnia cena sprzedaży drewna ogłoszona w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego .

Również:

Uchwała Nr XXXVIII/259/2017 Rady Gminy Wilczyn z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

5. Opłata targowa:

Stawki:

Uchwała Nr III/16/2018  Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty targowej.

6. Opłata miejscowa:

Stawki:

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Również:

Uchwała Nr XXVI/197/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Wilczyn, w których pobiera się opłatę miejscową.

7. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Wilczyn w 2018 roku nie obowiązuje opłata od posiadanych psów!

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2019 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 494
08 stycznia 2019 14:12 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 14:12 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2019 14:10 (Magdalena Nowakowska) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvi19708.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)