Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2017 roku

1. Podatek od nieruchomości

Stawki:

Uchwała Nr XXVII/175/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2017

Uchwała Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawki od gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji na rok 2017

Również:

Uchwała Nr XIV/76/2015
Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.

Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

 

2. Podatek rolny

Stawki:

Uchwała Nr XXVII/176/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2017 roku

Również:

Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny.


3. Podatek od środków transportowych:

Stawki:
Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Również:

Uchwała Nr XIV/84/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.


4. Podatek leśny:

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.

Również:

Uchwała Nr XIV/80/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny.

5. Opłata targowa:

 

Stawki:
Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty targowej.

 

6. Opłata miejscowa:

 

Stawki:
Uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Uchwała Nr XXVII/177/2016 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej

Również:

Uchwała Nr XXVI/197/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Wilczyn, w których pobiera się opłatę miejscową.

7. Opłata od posiadania psów

Na terenie Gminy Wilczyn w 2017 roku nie obowiązuje opłata od posiadanych psów!

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 lutego 2017 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 837
15 lutego 2017 14:34 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 14:28 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lutego 2017 14:27 (Magdalena Nowakowska) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvii1772016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)