Podatki i opłaty

Podatki i opłaty lokalne obowiązujące w 2015 roku


1. Podatek od nieruchomości

Stawki:
Uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od  nieruchomości na rok 2015.

Również:
Uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

2. Podatek rolny

Stawki:
Uchwała Nr III/15/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Wilczyn w 2015 roku.


3. Podatek od środków transportowych:

Stawki:
Uchwała Nr XLII/284/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Również:
Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Wilczyn z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie zwolnień w podatku od środków transportowych.

4. Podatek leśny:

Stawki:
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna.


5. Opłata targowa:


Stawki:
Uchwała Nr III/16/2014 Rady Gminy Wilczyn z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

6. Opłata miejscowa:


Stawki:
Uchwała Nr XIV/99/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie opłaty miejscowej.

Również:
Uchwała Nr XXVI/197/08 Rady Gminy Wilczyn z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Wilczyn, w których pobiera się opłatę miejscową.

7. Opłata od posiadania psów


Na terenie Gminy Wilczyn w 2015 roku nie obowiązuje opłata od posiadanych psów!

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2015 11:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 1173
12 stycznia 2015 12:01 (Magdalena Nowakowska) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2015 11:57 (Magdalena Nowakowska) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xxvi19708.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 stycznia 2015 11:56 (Magdalena Nowakowska) - Dodanie załącznika [uchwala_nr_xiv9911.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)