Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy

Zarządzenie nr 1/2004 Wójta Gminy WILCZYN z dnia 20.02.2004 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wilczyn Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591, oraz z 2002r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984) nadaję Regulamin Organizacyjny...