Statut

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Statut

Statut Gminy Wilczyn Uchwała Nr II/4/02 Rady Gminy Wilczyn z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Wilczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 39, poz. 738) Zmiany Statutu Uchwała Nr IV/26/03 Rady Gminy Wilczyn z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wilczyn (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2003 r. Nr 39, poz....