Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości podatkowych

Kod RWA

TDZ.4.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wydanie zaświadczenia o wysokości zobowiązań podatkowych (wniosek powinien zawierać m. in.: dane składającego wniosek, adres, nr NIP lub PESEL, położenie nieruchomości).

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko:  ds. podatku od środków transportowych, ewidencji i działalności gospodarczej i zaświadczeń

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: Piętro I, Pokój nr 13 nr tel. 63/2683032 wew.21

Opłaty

Kwota 21 zł.

Wpłata na konto: BS Konin o/Wilczyn  91 8530 0000 0300 0260 2000 0005

Wpłaty dokonywane w kasie BS Konin o/Wilczyn – bez dodatkowych opłat

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie – nie później niż 7 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z dokumentami, i wydaje zaświadczenie, które wraz z uzasadnieniem doręcza wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  • Art. 306e,  ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r.  poz. 749 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-02-27

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 734
28 sierpnia 2014 14:43 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.