Wszczęcie postępowania podatkowego

Kod RWA

WPO.7.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Wniosek, wraz z uzasadnieniem, o wszczęcie postępowania podatkowego wraz ze wskazaniem osoby, od której pochodzi.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Referat/Stanowisko pracy ds. wymiaru i opłat

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub pocztę

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  • Art. 165-171 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Urzędu Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:39
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 860
28 sierpnia 2014 14:39 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.