Uzupełnienie decyzji organu podatkowego

Kod RWA

WPO.5.

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • wniosek, wraz z uzasadnieniem, o sprostowanie / uzupełnienie decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Urząd Gminy Wilczyn, 62-550 Wilczyn, ul. Strzelińska 12D

Stanowisko pracy ds. wymiaru podatków i opłat

Złożenie dokumentów: Piętro I, Pokój nr 17 nr tel. 63/ 2683032

Odbiór dokumentów: doręczenie przez gońca lub listownie przez Pocztę Polską

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

30 dni

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Organ ewidencyjny rozpatruje złożony wniosek wraz z uzasadnieniem i wydaje decyzję, którą doręcza się wnioskodawcy na piśmie.

Podstawa prawna

  • Art. 213, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r z późn. zm.).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wilczyn.

Inne informacje

DODATKOWE INFORMACJE

Strona może w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji żądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia lub co do prawa odwołania.

 

DATA OSTATNIEGO PRZEGLĄDU/ AKTUALIZACJI

2013-03-11

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 sierpnia 2014 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Magdalena Nowakowska
Ilość wyświetleń: 802
28 sierpnia 2014 14:36 Magdalena Nowakowska - Utworzenie sprawy.